Információk

Tankönyvosztás

Kategória: Információk

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás a 2020/2021-es tanévben az alábbi módon történik:

Évfolyam:Tankönyvosztás időpontja:Tankönyvosztás helyszíne:
1-4. évfolyam2020. szeptember 1-én (kedden)osztálytermek
5. évfolyam2020. augusztus 17-én (hétfőn) 7.30–10.30tornaterem (1. bejárat)
6. évfolyam2020. augusztus 17-én (hétfőn) 10.30–13.00tornaterem (1. bejárat)
7. évfolyam2020. augusztus 18-án (kedden) 7.30–10.30tornaterem (1. bejárat)
8. évfolyam2020. augusztus 18-án (kedden) 10.30–13.00tornaterem (1. bejárat)
9.-10 évfolyam2020. augusztus 17-én (hétfőn) 10.30–13.00tornaterem (az ebédlő felőli bejáratánál)
11-12. évfolyam2020. augusztus 17-én (hétfőn) 7.30–10.30tornaterem (az ebédlő felőli bejáratánál)
PÓTNAP 9-12. ÉVFOLYAM2020. augusztus 18-án (kedden) 7.30–10.30tornaterem (az ebédlő felőli bejáratánál)
PÓTNAP 5-8. ÉVFOLYAM2020. augusztus 19-én (szerdán) 7.30–10.30tornaterem (1. bejárat)

Tisztelettel kérem az időpontok betartását!

Felhívom a figyelmet arra, hogy a tankönyveket a szülő és a diák egyaránt átveheti. Kérem, hogy egy tankönyvcsomag átvételére egy személy jelenjen meg! A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az alapvető távolságtartási és higiéniai előírásokat szíveskedjenek betartani a várakozás során is!

Kérem, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a honlapon megjelenő híreket, információkat!

Karafa Sándor
tankönyvfelelős

Igazgatóhelyettesek nyári ügyelete

Kategória: Információk

Dobos Zoltánné
07. 01.
07. 29.
Jenei Andrea
07. 08.
08. 05.
Kis Szabolcs
07. 15.
08. 12.
Szathmáriné Szilágyi Karolina
07. 22.
08. 19.

Ügyeleti idő: szerdánként 8.00-11.00-ig

Ügyintézés szerdánként az Adminisztrációs és információs irodában (fszt. 6/a) 8.00-11.00-ig.

Dr. Komáromi István s.k.
igazgató

Induló osztályok, képzési formák, tehetséggondozó programok a 2020-21-es tanévben

Kategória: Információk

Beiskolázás a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. évfolyamára

A 2020-21-es tanévben az Eötvös Gyakorlóiskola három első osztályt indít.

A gyakorlóiskola nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra ezért mindhárom induló első osztályban különböző tehetséggondozó programok közül lehet választani.

Kötelező benntartózkodás alóli felmentés

Kategória: Információk

Tisztelt Szülők!

A 2011. évi CXC tv. 27.§ (2) és 46 § (1) a) pontja alapján a tanuló köteles tizenhat óráig az intézményben szervezett foglalkozásokon részt venni, 1-8. évfolyamon. A hatályos jogszabályok értelmében iskolánk biztosítja a 16 óráig történő foglalkozások megszervezését a gyermekek számára.

Formaruha börze

Kategória: Információk

Cserére, eladásra kínált formaruhák:

Nyári Eötvös-tábor meghosszabbítása

Kategória: Eötvös hírek, Információk

Tisztelt Szülők!

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös Gyakorlóiskola a tanulói igények függvényében 2017. június 16-tól július 31-ig hosszabbítja meg a tematikus nyári táborozás lehetőségét, az 1-6. évfolyam tanulói számára.

A tábor helye: az Eötvös Gyakorlóiskola épülete és udvara

Étkezés: tízórait, ebédet, uzsonnát biztosítunk (800 Ft/fő/nap)

Tájékoztató a kötelezően választható erkölcstan és a hit- és erkölcstan tantárgyak oktatásáról

Kategória: Információk

Tisztelt Szülők!

A törvényi előírásoknak megfelelően, 2017. március 14-én-én, kedden 16 órától az iskola aulájában az egyházak képviselői és iskolánk tanárai tájékoztatást tartanak a leendő első és ötödik évfolyamra jelentkező tanulók szüleinek. A tájékoztatás az erkölcstan és a hit- és erkölcstan tantárgy választásának lehetőségéről szól. A választásról nyilatkozni kell, melynek határideje: 2017-18-as tanévben induló első osztálynak az intézménybe történő beiratkozás napja, a leendő 5. osztálynak: 2017. május 20. Megtisztelő jelenlétükre számítunk.

Tisztelettel:
Dobos Zoltánné

Szülők Akadémiája

Kategória: Információk

Kedves Szülők!

A Szülők Akadémiája programsorozat keretében az első osztályos tanulóink szülei számára előadást tart iskolánk pszichológusa.

Az előadás témája: Hogyan segíthetjük gyermekünk beilleszkedését az iskolába és az osztályközösségbe? Milyen elvárásokat támaszthatunk gyermekünk felé?

Az előadást két alkalommal szervezzük, a választható időpontokra az osztályfőnököknél lehet regisztrálni szeptember 19-ig.

Az előadások időpontja:
2016. szeptember 21. (szerda) 16.15-től (kb. 17.00-ig) 2016. szeptember 28. (szerda) 16.15-től (kb. 17.00-ig)

Helyszín: Eötvös Gyakorlóiskola, Északi kiállító terem (II. emelet)

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel