Gimnáziumi felvételi vizsgák az Eötvös Gyakorlóiskolában a 9. évfolyamos képzésre

Kategória: Információk, 2015. január 16., péntek

Írásbeli felvételi vizsga:
2015. január 17. 10.00, III. emeleti termek

Pótló írásbeli felvételi vizsga:
2015. január 22. 14.00, 326. terem

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintése:
2015. január 22. 08.00-16.00, 6/B terem (könyvtár)

A pótló írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintése:
2015. január 23. 08.00-16.00, 6/B terem (könyvtár)

Észrevétel a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén:
a megtekintést követő első munkanap tizenhat óráig, 6/A iroda

A tanuló nevére kiállított Értékelő lap átadása az írásbeli vizsga eredményéről:
2015. január 28. 08.00-16.00, 6/A iroda

Tájékoztatás az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és - kizárólag a hivatalos javítási - értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – az értékelésre írásban észrevételt tehet. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. (A határidő elmulasztása jogvesztő.) Ebben az esetben az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül elektronikus úton írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel