Osztályfőnöki munkaközösség

Kategória: Munkaközösségek, 2014. január 28., kedd

NévTanított tárgyakIskolai tisztségek
Ágoston Éva Edinamagyar nyelv és irodalom, etikaosztályfőnök, vezetőpedagógus
Airault-Uri Andreamatematika, fizikaosztályfőnök
Árva Monika Andreaorosz nyelvosztályfőnök
Bán Piroskamagyar nyelv és irodalom, rajz, délutáni foglakozásokosztályfőnök, munkaközösségvezető, vezetőpedagógus
Bere Andreamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeretosztályfőnök, vezetőpedagógus
Bereczky-Magyar Katalinföldünk és környezetünk, természetismeret, testnevelésosztályfőnök, vezetőpedagógus
Chrien Gáborrajz és vizuális kommunikáció, művészeti technikák, művészettörténet, mozgóképkultúra osztályfőnök
Csont Edina Katalintestnevelés és sport, gyógyúszásosztályfőnök, vezetőpedagógus
Dobos Esztermatematika, énekosztályfőnök, vezetőpedagógus
Dr. Juhászné Molnár Tündemagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés és sportosztályfőnök
Dr. Pethőné Zatureczki Tündemagyar nyelv és irodalom, technika és életvitelosztályfőnök, vezetőpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Dubóczkiné Urbán Erzsébetangol nyelvosztályfőnök
Duliczki Tamás Gáborének-zeneosztályfőnök, vezetőpedagógus
Farkas Attilánématematika, testnevelés, magyar nyelv és irodalomosztályfőnök, vezetőpedagógus, diákönkormányzatot segítő pedagógus (alsó tagozat)
Ficzéné Kovács Zsuzsannamagyar nyelv és irodalom, angol nyelvosztályfőnök, munkaközösség-vezető, szakmai segítő
Filetóth Reginabiológiaosztályfőnök, DÖK segítő tanár
Hajdu-Bibliák Veronikatestnevelés és sport, gyógytestnevelésosztályfőnök
Hudák Katalinmatematikaosztályfőnök
Kondorosi Gittaangol nyelv, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök
Kovácsné Kiss Erzsébetmagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök, vezetőpedagógus, alapítványi kuratóriumi tag
Marcsekné Vetési Júliamatematika, fizikaosztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus (gimnázium)
Mokánszki-Magyar Tündematematikaosztályfőnök
Molnár Ildikótörténelem és állampolgári ismeretek, német nyelvosztályfőnök, vezetőpedagógus
Molnár Júliamagyar nyelv és irodalomosztályfőnök, vezetőpedagógus
Molnárné Kiss Ildikóinformatikaosztályfőnök
Opre Edina Irénrajz és vizuális kommunikációosztályfőnök, vezetőpedagógus
Pirosné Szikora Editmagyar, matematikaosztályfőnök
Róka Sándornématematika, fizikaosztályfőnök, munkaközösség-vezető
Simonné Gincsai Rita Annamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlatosztályfőnök, vezetőpedagógus
Spákné Paráda Andreabiológia-természetismeret, környezetvédelemosztályfőnök, vezetőpedagógus
Subert Ildikó Arankanémet, történelemosztályfőnök
Szabó-Szakálos Antónia Etelkamatematika, informatikaosztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus (felső tagozat)
Szécsi Zsolttestnevelésosztályfőnök, vezetőpedagógus
Szénás Anettaangolosztályfőnök, a munkaközösség weblap felelőse
Takács Zsolt Gusztávtörténelemosztályfőnök, vezetőpedagógus
Takácsné Rajtik Piroskamagyar, matematika, rajz és vizuális kultúra, angol, délutáni foglalkozásokosztályfőnök
Tanczer Henriettamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeretosztályfőnök, vezetőpedagógus
Tóth Tamásinformatikaosztályfőnök, vezetőpedagógus
Vas Györgytestnevelésosztályfőnök, vezetőpedagógus
Vasvári Gabriellamagyar nyelv és irodalom, környezetismeret, matematika, technika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök, napközis munkacsoport vezető, vezetőpedagógus

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel