Iskola-egészségügy

Kategória: Iskolaegészségügy, 2014. január 16., csütörtök

Általános iskola

Iskolaorvos: Dr. Kubinyi Erika

Rendelési idő:
Kedd: 8–10 óra

Iskolavédőnő: Kusnyírné Tóth Lívia

Védőnői fogadóóra:
Hétfő: 8.30–10.30 óra
Szerda: 8.30–10.30 óra

Gimnázium

Iskolaorvos: Dr. Őri Ágnes

Rendelési idő:
Kedd: 10–12 óra

Iskolavédőnő: Bodnárné Mazin Mariann

Védőnői fogadóóra:
Hétfő: 8.30–10.30 óra
Szerda: 8.30–10.30 óra

Betegjogi képviselő: Kiss Zoltán

Az orvosi szoba a tornaterem előterében található.

 

Iskola-egészségügyi Szolgálat főbb tevékenységei

  • Kötelező szűrővizsgálatok a páros évfolyamokon és a 16 éveseknél történnek

Minden évfolyamon:

  • Testnevelés, gyógytestnevelés csoportbesorolás, iskolai sport versenyek előtti vizsgálat
  • Krónikus betegség miatt gondozottak állapotának figyelemmel kísérése
  • Személyi hygiéne, tisztasági vizsgálat rendszeresen
  • Elsősegély jellegű betegellátás
  • Egészségnevelés meghatározott témakörökben
  • Kötelező védőoltások beadása az előírt korcsoportokban, az ANTSZ által meghatározott időpontban

A szűrő-, és tisztasági vizsgálatok eredményeiről a szülők az iskolaorvosnál, védőnőnél előzetesen egyeztetett időpontban tájékozódhatnak.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2019 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel